دسته: صعود های برتر

اولین پیمایش زمستانی خط الراس دو خواهران توسط تیم صعود برتر باشگاه اوجاولین پیمایش زمستانی خط الراس دو خواهران توسط تیم صعود برتر باشگاه اوج

اولین پیمایش زمستانی خط الراس دو خواهران توسط تیم دو نفره باشگاه اوج آقایان خسرو حمصی و ابوالفضل ملا علی اکبری از تاریخ 1 اسفند ماه لغایت 12 اسفند ماه

اولین پیمایش زمستانه خط الراس زردکوه بختیاری(قلل جنوبی و مرکزی)اولین پیمایش زمستانه خط الراس زردکوه بختیاری(قلل جنوبی و مرکزی)

تیم سه نفره باشگاه کوهنوردی اوج اراک برای اولین بار در ایران پیمایش زمستانه خط الراس زرد کوه بختیاری را در استان چهار محال و بختیاری شهرستان کوهرنگ در بهمن