دسته: برنامه های سنگ نوردی

برگزاری برنامه دانش افزایی و تمرین سنگنوردیبرگزاری برنامه دانش افزایی و تمرین سنگنوردی

اولین برنامه آموزشی سنگنوردی مختص همنوردان جدید در روز جمعه 9 اردیبهشت ماه سال 1401 در منطقه دره کوریل برگزار شد . مدرس این برنامه آقای علی علی محمدی از

برگزاری کلاس پیشرفته سنگ نوردیبرگزاری کلاس پیشرفته سنگ نوردی

با تلاش و کوشش کارگروه آموزش باشگاه کلاس پیشرفته سنگنوردی در تاریخ 9 لغایت 12 فروردین در سایت انجدان برگزار شد . در این کلاس آموزش های اصولی سنگنوردی و

برگزاری کلاس کارآموزی سنگ نوردی آقایانبرگزاری کلاس کارآموزی سنگ نوردی آقایان

.این کلاس به همت کارگروه آموزش باشگاه در تاریخ 27 لغایت 29 آبان ماه سال 1400 در سایت کنگره اراک برگزارگردید در این کلاس اصول اولیه سنگ نوردی – انواع

کارگاه آموزش اصول اولیه سنگنوردیکارگاه آموزش اصول اولیه سنگنوردی

اولین کلاس آموزش پایه به پیشرفته سنگ نوردی توسط کارگروه سنگ وردی باشگاه اوج برگزار گردید در این کلاس اصول اولیه برای سنگ نوردی از مبتدی به شرکت کنندگان آموزش

صعود به قله عمر دوباره از روی تیغه هاصعود به قله عمر دوباره از روی تیغه ها

تیم سنگ نوردی باشگاه اوج اراک جهت محک زدن اعضای خود و همچنین بررسی آمادگی نفرات که خود را برای صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها آماده

تمرین سنگ نوردی در منطقه انجدانتمرین سنگ نوردی در منطقه انجدان

تیم سنگ نوردی باشگاه اوج جهت آماده شدن هرچه بهتر برای اجرای برنامه های جدید در سال 1400 تمریننات تخصصی خود را زیر نطر سرپرست این تیم آقای سجاد حمصی

تمرین اعضای تیم سنگ نوردی باشگاه اوج اراکتمرین اعضای تیم سنگ نوردی باشگاه اوج اراک

تیم سنگ نوردی باشگاه اوج اراک روز جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 1400 جهت تمرین تکنیک های سنگ نوردی و آموزش به منطقه انجدان و سایت سنگ نوردی انجدان عازم