صعود به قله تخت رستم به ارتفاع 2878 متر

صعود به قله تخت رستم به ارتفاع 2878 متر post thumbnail image

تاریخ اجرا برنامه : 2 اردیبهشت 1401

سرپرست برنامه : آقای اوسطی

تعداد نفرات شرکت کننده : 10 نفر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post