صعود به قله غار دره سی به ارتفاع 2990 متر

صعود به قله غار دره سی به ارتفاع 2990 متر post thumbnail image

قله غار دره سی به ارتفاع 2990 متر در منطقه قره کهریز واقع شده است. این قله منفرد بوده و پیوستگی با رشته کوههای منطقه ندارد. قله شهسوار در شمال غرب، الوند دالخانی در جنوب و ویشی در غرب قرار گرفته اند.

از جبهه جنوبی ، روستای علیم آباد و از جبهه شمالی ، روستای جمال آباد مبدا صعود می باشد. 

سرپرست برنامه : آقای محمود حیدری

تعداد نفرات شرکت کننده : 20 نفر

تاریخ صعود : 5 فروردین ماه 1401

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post