صعود به قله شهباز به ارتفاع3388 متر

صعود به قله شهباز به ارتفاع3388 متر post thumbnail image

آخرین برنامه سال 1400 صعود به قله شهباز بود که در تاریخ 27 اسفنند ماه 1400 به سرپرستی آقای ابوالفضل سبحانی به انجام رسید و تیم 5 نفره باشگاه به این قله صعود نمودند .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post