کتاب دنیای عمودی من نوشته یرزی کوکوچکا،

کتاب دنیای عمودی من نوشته یرزی کوکوچکا، post thumbnail image

این کتاب داستان صعودهای وی می باشد که به قلم یرزی کوکوچکا نگارش شده و توسط رامین شجاعی ترجمه گردیده است

برخی از صعودهای شاخص وی عبارتند از:

  • لوتسه – مسیر نرمال
  • اورست – ستون غربی – مسیر جدید
  • ماکالو – مسیر جدید – انفرادی
  • برودپیک مسیر نرمال – سبک آلپی
  • گاشربروم دو – مسیر جدید – سبک آلپی

قسمتی از کتاب دنیای عمودی من:

….بعد از صعود بی وقفه طنابهای ثابت را به بارگاه پنجم رسیدیم. یک چادر کوچک حمله برپا کردیم. به داخل کیسه خوابهایمان خزیدیم. اکنون سوالی که مدت ها ذهنمان را مشغول کرده بود دوباره به سراغمان آمد. اکسیژن. دربارگاه اصلی همه سعی می کردند ما را متقاعد کنند که فکر صعود بدون اکسیژن را از سرمان بیرون کنیم . شانس صعود تیم به این ترتیب کاهش می یافت. صعود لوتسه بدون اکسیژن البته زیاد قابل مقایسه نبود….

برخی از صعودهای شاخص وی عبارتند از:

  • لوتسه – مسیر نرمال
  • اورست – ستون غربی – مسیر جدید
  • ماکالو – مسیر جدید – انفرادی
  • برودپیک مسیر نرمال – سبک آلپی
  • گاشربروم دو – مسیر جدید – سبک آلپی

فایل دانلود کتاب :

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post

معرفی کتاب (( کوه ها از هستی تا نیستی )) به قلم امین معینمعرفی کتاب (( کوه ها از هستی تا نیستی )) به قلم امین معین

کارگروه کتابخانه باشگاه و سرپرست آن سرکارخانم بهار بختیاری درهفته جدید کتاب کوه ها از هستی تا نیستی به قلم آقای امین معین به همنوردان باشگاه معرفی نمودند . معرفی