معرفی کتاب از حس برف تا خطر بهمن به قلم عبداله اشتری

معرفی کتاب از حس برف تا خطر بهمن به قلم عبداله اشتری post thumbnail image

اطلاعات کتاب

فصل 1-نشانه های وضعیت مخاطره آمیز بهمن

فصل 2-نگاهی به برخی مخاطرات

فصل 3-آشنایی با واژه ها

فصل 4-هواشناسی کوهستان

فصل 5-برف

فصل 6-بهمن

فصل 7-نگاهی تحلیلی به بهمن های اسلب در ایران

فصل 8-مهارت های پیشگیری و مدیریت حادثه بهمن

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post

معرفی کتاب (( کوه ها از هستی تا نیستی )) به قلم امین معینمعرفی کتاب (( کوه ها از هستی تا نیستی )) به قلم امین معین

کارگروه کتابخانه باشگاه و سرپرست آن سرکارخانم بهار بختیاری درهفته جدید کتاب کوه ها از هستی تا نیستی به قلم آقای امین معین به همنوردان باشگاه معرفی نمودند . معرفی