صعود به قله کلاهه تفرش

صعود به قله کلاهه تفرش post thumbnail image

کلاهه را می توان مرز میان دو شهر تفرش و آشتیان در استان مرکزی نامید. از چهار مسیر می توان این کوه را صعود کرد:

مسیر اول (شمالی) از روستای کوهین ـ مسیر دوم (غربی) از روسای سفید شبان ـ مسیر سوم (جنوبی) از روستای آهو ـ مسیر چهارم (شرقی) از گردنه ی جاده ی دستجرد به تفرش.

تاریخ اجرای برنامه : 8 بهمن ماه 1400

سرپرست برنامه : یحیی تلخابی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post