صعود به قله دالانکوه

صعود به قله دالانکوه post thumbnail image

قله دالان کوه یا کوه دالان یا کودالان ، بلندترین قله رشته کوه دالان کوه با ارتفاع 3636 متر از سطح دریا

ر سمت غرب اصفهان و به موازات جاده اصفهان به داران ، رشته کوهی بطول 60 کیلومتر کشیده شده است و چون این رشته کوه متشکل از دو رشته کوه موازی با هم است که فضای مابین این دو رشته کوه شبیه یک دالان طویل از دشت و دره های پهن است ، مجموعا به این رشته کوه ها دالان کوه گفته می شود.
بلندترین قله های این رشته کوه یکی همان قله معروف به دالان کوه با ارتفاع حدود 3636 متر از سطح دریا است که در جایی در ارتفاعات جبهه شمالی این رشته کوه و در بالادست ارتفاعات روستای کردعلیا قرار گرفته است . در نقشه هوایی این منطقه ، قله دالان کوه درست در نوک شمالی انتهای دالان بین دو رشته کوه قرار گرفته است.
ولی بلندترین قله ای که در امتداد رشته کوه دالان کوه قرار دارد، قله ای به نام قله انالوجه و یا قله داراب شاه با ارتفاع حدود 3940 متر از سطح دریاست .
چون قله داراب شاه ( قله انالوجه )به صورت منفرد درست در امتداد نوک شمالی رشته کوه دالان کوه قرار دارد معمولا آن را قله ای مجزا از دالان کوه محسوب می کنند که به علت شباهت ظاهری به قله دماوند به نام دماوند اصفهان نیز معروف شده است .
کوهنوردان برای صعود به قله دالان کوه از طریق جاده اصفهان به داران به نزدیکی پناهگاه هییت کوهنوردی که در دامنه رشته کوه دالان کوه و در مجاورت روستای کرد سفلی ساخته شده می آیند و از محل این پناهگاه صعود خود به سمت خط الراس دالان کوه را شروع می کنند .و بعد از صعود ، پیمایش بر روی خط الراس را به سمت شمال آنقدر ادامه می دهند تا به بلندترین نقطه این خط الراس که قله دالانکوه نام دارد برسند .
ارتفاع محل پناهگاه کوهنوردی در دامنه دالان کوه ، حدود 2500 متر از سطح دریا است . در نزدیکی این پناهگاه ، پیست اسکی دالانکوه قرار دارد .

سرپرست این برنامه : روح اله عسگری

تاریخ اجرا : 10 دی ماه 1400

1 thought on “صعود به قله دالانکوه”

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post