صعود به قله های اسپید چال – همهن -پیرزن کلوم – مهرچال

صعود به قله های اسپید چال – همهن -پیرزن کلوم – مهرچال post thumbnail image

قله اسپید چال (3214 متر) یکی از قلل مرتفع منطقه لواسان استان تهران میباشد که بطور معمول از مبدا روستاي امامه
بالا صعود میشود. این قله در مسیر صعود زمستانه قله همهن (3620 متر) قرار دارد. قله همهن از طریق یالی نعل شکل
اول به قله پیرزن کلون (3850 متر) و سپس به قله مهر چال (3910 متر) متصل میشود

سه مسیر اصلی جهت صعود به قله همهن وجود دارد.


1 – ساده ترین مسیر یال جنوب غربی (مسیر مناسب صعود زمستانی) ، از روستاي امامه بالا و از طریق قله اسپیدچال
2 – مسیر یال جنوب شرقی ، از دشت مهرچال ، با مبدا صعود روستاي امامه بالا (بدلیل بهمن خیز بودن براي زمستان به
هیچ عنوان مناسب نیست)
3 – مسیر یال شمال شرقی با مبدا صعود از روستاي گرمابدر

تیم کوهنوردی باشگاه در راستای اجرای برنامه های تقویم خودصعود به قله های اسپید چال و همهن و پیرزن کلوم و مهرچال را برگزارنمود

در این برنامه تعداد11 نفر از همنوردان باشگاه برنامه خود را در تاریخ 28 آبان ماه 1400 به اجرا درآوردند و موفق شدند این قلل را در یک روز صعود نمایند

سرپرست این برنامه آقای ابوالفضل سیفی نژاد بودند

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post

اولین پیمایش زمستانی خط الراس دو خواهران توسط تیم صعود برتر باشگاه اوجاولین پیمایش زمستانی خط الراس دو خواهران توسط تیم صعود برتر باشگاه اوج

اولین پیمایش زمستانی خط الراس دو خواهران توسط تیم دو نفره باشگاه اوج آقایان خسرو حمصی و ابوالفضل ملا علی اکبری از تاریخ 1 اسفند ماه لغایت 12 اسفند ماه

اولین پیمایش زمستانه خط الراس شاهان کوه(همای اوج) توسط باشگاه کوهنوردی اوج اراک در اسفند سال 1398اولین پیمایش زمستانه خط الراس شاهان کوه(همای اوج) توسط باشگاه کوهنوردی اوج اراک در اسفند سال 1398

پیمایش خط الراس شاهان کوه در فصل زمستان برای اولین بار در ایران توسط 3 نفر از کوهنوردان باشگاه اوج اراک به نام های آقایان خسرو حمصی – ابوالفضل ملاعلی