کلاس سنگ نوردی

کلاس سنگ نوردی post thumbnail image

در ادامه آموزش سنگ نوردی جهت تیم سنگ نوردی باشگاه اوج تیم در ادامه آموزش های هفته قبل خود اینبار به سایت اخنصاصی سنگ نوردی باشگاه اوج واقع در منطقه انجدان عزیمت نمودند تا در ادامه آموزش های خود اینبار مبانی پیشرفته سنگ نوردی را تجربه و آمو زش ببنیند

مدرس این کلاس نیز استاد علی علی محمدی از استادان خوب کشور بودند

در این کلاس اصول صعود از دیواره هاو نحوه حمایت از فرد صعود کننده و نحوه صعود و فرود از دیواره ها و انواع صعود ها آموزش داده شد و تیم این آموزش ها را مرور نمودند

سرپرست این کلاس آقای سجاد حمصی بودند

این کلاس در تاریخ 13 مهر 1400 در منطقه انجدان برگزار گردید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post

صعود به ((قلل زردکوه )) قله سیردان به ارتفاع3988 متر و قله ناب به ارتفاع 3946 مترصعود به ((قلل زردکوه )) قله سیردان به ارتفاع3988 متر و قله ناب به ارتفاع 3946 متر

توضیح برنامه : قله سیردان : در جنوب بخش میانی دشت کوهرنگ کوه سترگ و مثلثی شکلی قرار گرفته که به کوه سیردان یا سیردون معروف است و برخی نیز