اکتشاف و پیمایش غار قوچ در منطقه قله مالگا

اکتشاف و پیمایش غار قوچ در منطقه قله مالگا post thumbnail image

شرح :

این غار برای اولین بار توسط کارگروه غارنوردی باشگاه اوج پس از جسنجو های سطحی و تلاش در خط الراس مالگا شناسایی شد و پس از دست آوردن موقعیت توسط تیم غار نوردی برای اولین بار پیمایش شد . دلیل نامگذاری این غار به نام قوچ وجود لاشه ی یک قوچ در تالار انتهایی غار میباشد

تاریخ اجرا : 16 مهرماه 1400

سرپرست : آقای کاظم اکبری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post