صعود به قله دماوند از مسیر جبهه غربی

صعود به قله دماوند از مسیر جبهه غربی post thumbnail image

این مسیر از جاده غربی و در ناحیه ای موسوم به پارکینگ غربی آغاز میشود. پارکینگ غربی در ارتفاع ۳۳۰۰ متری واقع شده است. سپس از طریق پاکوب به پناهگاه سیمرغ زیبا خواهید رسید. جانپناهی دو طبقه با ظرفیت تقریبی ۲۰ الی ۲۵ نفر که در ارتفاع ۴۲۰۰ متری قرار گرفته است. ادامه مسیر از پشت پناهگاه به سمت بالا رفته و پس از عبور از یک دهلیز شنی به قله میرسد.

تاریخ اجرا : 25 و 26 شهریورماه 1400

سرپرست برنامه : ابوالفضل سیفی نژاد

تعدادنفرات شرکت کننده : 4 نفر

پناهگاه سیمرغ

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post