تمرین سنگ نوردی در منطقه انجدان

تیم سنگ نوردی باشگاه اوج جهت آماده شدن هرچه بهتر برای اجرای برنامه های جدید در سال 1400 تمریننات تخصصی خود را زیر نطر سرپرست این تیم آقای سجاد حمصی آغاز نموده است و به همین دلیل این تیم روز جمعه 28 خرداد سال 1400 جهت تمرینات آماده سازی خود به منطقه انجدان عازم شدند.

تعداد نفرات شرکت کننده : 11 نفر

سرپرست برنامه : سجاد حمصی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post

معرفی کتاب (( کوه ها از هستی تا نیستی )) به قلم امین معینمعرفی کتاب (( کوه ها از هستی تا نیستی )) به قلم امین معین

کارگروه کتابخانه باشگاه و سرپرست آن سرکارخانم بهار بختیاری درهفته جدید کتاب کوه ها از هستی تا نیستی به قلم آقای امین معین به همنوردان باشگاه معرفی نمودند . معرفی