پیمایش مسیر رویایی خلخال به اسالم و بازدید از آبشار دریابن

این مسیر رویایی از ارتفاعات کوهستانی خلخال آغاز و با عبور از ییلاقات خراخوانی و ناورود و دریابن تا روستای لاکتاشون ادامه می یابد

ترکیب جنگل و آبشار و مراتع سرسبز و دشت های پرگل و کلبه های چوبی و رودخانه هایی که هر لحظه تابلوهایی به نظیر را در دل و جان حک میکند .

سرپرست برنامه : خانم مهدیه نادی

تاریخ اجرا : 13 الی 15 خرداد 1400

تعداد نفرات شرکت کننده : 45 ننفر

منطقه : گیلان و اردبیل

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post