صعود به قله کول جنو به ارتفاع 3813 متر

صعود به قله کول جنو به ارتفاع 3813 متر post thumbnail image

قله کول جنو یا کول جنون یکی از قلل اشتران کوه که ارتفاع آن 3813 متر می باشد . این قله در نزدیکی روستای کمندان، شهرستان ازنا قرار دارد.
کول جنو کلمه ای محلی است و به معنی کوه صدادار می باشد. بهمن های این منطقه در زمستان بسیار مهیب و خطرناک است و صدای زیادی که به وجود می آورد گاها تا روستای کمندان هم می رسد و به این دلیل است که این نام را برآن نهاده اند.

تیم کوهنوردی باشگاه اوج جهت صعود به این قله در تاریخ 20 تیرماه 1399 با تعداد 27 نفر با 2 دستگاه مینی بوس به شهرس ازنا روستای کمندان عازم شدند.

سرپرستی این تیم بر عهده آقای سعید عسگری بود.

تیم راس ساعت 6 صبح به روستای کمندان رسید و عازم منطقه شد و بعد از پیمایش مسیر راس ساعت 9صبح به پناهگاه کامران سلیمانی رسیدند و به استراحت پرداختند

کلیه نفرات تیم راس ساعت 10 صبح جهت صعود از مسیر تیغه ها عازم این مکان شدند و ساعت 11 به ابتدای مسیر تیغه ها رسیدند .

کلیه نفرات تیم بعد از ورود به تیغه ها با پیمایش این مسیر توانستند راس ساعت 13/30 دقیقه به قله صعود نمایند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post