بیوگرافی باشگاه کوهنوردی اوج

آدرس باشگاه :

اراک تقاطع خیابانهای قیام و نواب صفوی و بلوار خبرنگار کوچه استادان

تلفن های تماس : 09183637681 -09189800327

ایمیل باشگاه : owj. mount.climb@gmail.com

باشگاه کوهنوردی اوج اراک

لوکیشن باشگاه اوج اراک

Google

View باشگاه کوهنوردی اوج اراک in Google Maps.

VIEW IN GOOGLE MAPS